3711  147
LỄ CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2020 VÀ ĐỔI TÊN CÔNG TY (2/1/2020)
Sáng ngày 2/1/2020, Công ty đã long trọng tổ chức - Lễ chào mừng năm mới 2020 và đổi tên công ty. Tại buổi lễ, Tổng giám đốc Go Jin Young đã có bài phát bi...
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S465 [2019-11-05]
HVS VÀ HÀNH TRÌNH ĐẾN CON TÀU THỨ 100 [2019-07-04]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S452 (May 8, 2019) [2019-05-08]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S446 [2018-12-10]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S445, S433 VÀ S434 [2018-10-03]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
Copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n