3554  147
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S452
Sáng ngày 8/5/2019, Nhà Máy Tàu Biển Hyundai- Vinashin đã long trọng tổ chức lễ đặt tên tàu dầu trọng tải 50.000 tấn mang số vỏ S452 của chủ tàu STEALTH. Buổi ...
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S446 [2019-05-07]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S445, S433 và S434 [2018-10-12]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S432 [2018-07-17]
LỄ ĐẶT TÊN VÀ BÀN GIAO TÀU S443 [2018-04-06]
TỔNG LÃNH SỰ CANADA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HVS [2018-04-06]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n