4768  147
LỄ ĐẶT TÊN TÀU S432
Chiều 11/7/2018, Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin đã long trọng tổ chức lễ đặt tên cho tàu dầu trọng tải 75.000 tấn mang số vỏ S432 của chủ tàu d’Amico. Bu...
LỄ ĐẶT TÊN VÀ BÀN GIAO TÀU S443 [2018-04-06]
TỔNG LÃNH SỰ CANADA THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HVS [2018-04-06]
QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP [2018-04-05]
LỄ CHÀO MỪNG NĂM MỚI VÀ PHÁT ĐỘNG THỰC HIỆN AN TOÀN NĂM 2018 [2018-01-12]
LỄ ĐẶT TÊN TÀU MANG SỐ HIỆU S429, S430 VÀ S431 [2017-11-13]
 
01 MY GIANG, NINH PHUOC, NINH HOA, KHANH HOA, VIETNAM
TEL: (0258) 3622 101   FAX: (0258) 3622 089 
 
copyright ⓒ 2006 - 2011 Hyundai Vinashin Shipyard Co., Ltd. All rights rerserved.
ThĂ´ng bĂ¡o
phĂ¡t hĂ nh
hĂ³a Ä‘Æ¡n