trang chủ |tuyển dụng |cơ hội nghề nghiệp
TUYỂN DỤNG (Kỹ sư/Nữ   ...
Công Ty TNHH Hyundai - Vietnam Shipbuilding 01 Mỹ Giang, Ninh Phước, Ninh Hòa, Khánh Hòa ĐT: (0258) 3622 101 ~ 110 Fax: (0258) 3622 089 Website: www.hyundai-vinashin.com, hoặc www.hvs.com.vn THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Nhà Máy Tàu Biển Hyundai Vinashin (HVS) cần tuyển: - Kỹ sư - Nữ nhân viên văn phòn ...
217 HVS NEWS 2005-12-09
 

01 Mỹ Giang, Ninh Phước , Ninh Hòa, Khánh Hòa, Việt Nam
ĐT / (0258) 3622 101   FAX / (0258) 3622 089  
Copyright © 2006 - 2011 Hyundai Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. All rights rerserved.