Becoming a leading shipbuilder in the world is our goal.

Press Releases

HVS PROMOTION NAME LIST IN 2008

  • Author Administrator
  • Creation Date 2008-01-03
  • View 965
BOD and the newly promoted managers
In 2008, the company decided to promote 37 excellent employees to higher position including 2 senior managers, 4 standing managers, 7 managers, 6 deputy managers and 18 assistant managers. The following is name list of promoted employees:

I. Senior manager: 2 persons
1. Phan Chí Hoàng (Painting dep’t)
2. Mai Văn Thức (Support dep’t)

II. Standing manager: 4 persons
1. Lê Bá Dung (Painting dep’t)
2. Đoàn Nhật Bằng (Outfiting dep’t)
3. Nguyễn Vũ Thiện (Outfiting dep’t)
4. Phan Tấn Hưng (Admin dep’t)

III. Manager: 7 persons
1. Huỳnh Xuân Thái (Hull dep’t)
2. Trần Phạm Tuân (Hull dep’t)
3. Nguyễn Văn Toàn (Painting dep’t)
4. Phạm Tấn Hùng (Painting dep’t)
5. Nguyễn Hữu Hoàng (Eletric dep’t)
6. Phan Hà Thế Huy (Admin dep’t)
7. Lê Thanh Bình (Admin dep’t)

IV. Deputy manager: 6 persons
1. Trần Vỏ Thế Tùng (Outfiting dep’t)
2. Võ Bình Tây Dương (Admin dep’t)
3. Nguyễn Thị Kim Thương (Admin dep’t)
4. Dương Thị Viết Vy (Admin dep’t)
5. Phan Đăng Lộc (Admin dep’t)
6. Lương Xuân Phát (SRM dep’t)

V. Assistant manager: 18 persons
1. Phan Lâm Mai Trúc (Hull dep’t)
2. Trần Bá Hùng (Hull dep’t)
3. Đỗ Công Hiệp (Hull dep’t)
4. Hoàng Công Triều (Outfiting dp’t)
5. Hà Công Trung (Support dep’t)
6. Tống Thị Thanh Nghĩa (Support dep’t)
7. Vũ Như Hoàn (Admin dep’t)
8. Huỳnh Minh Nghị (Admin dep’t)
9. Nguyễn Hữu Huy (Admin dep’t)
10. Tô Nguyên Chương (Admin dep’t)
11. Tô Minh Đạo (Admin dep’t)
12. Nguyễn Thị Phân (Admin dep’t)
13. Hồ Thanh Trinh (Admin dep’t)
14. Nguyễn Thế Hùng (Admin dep’t)
15. Bùi Sỹ Huyên (Admin dep’t)
16. Trần Tu Trân (Admin dep’t)
17. Lê Thị Lệ (Admin dep’t)
18. Trần Thị Tuyết Lâm (PCTC)